En hel del VOD är ur funktion, detta är p.g.a. serverbyte, Vi kommer att ta bort listan VOD för att ersätta med ny.